Lịch thi học phần Dự án học kỳ I năm học 2018-2019 (09/01/2019)

Thân gửi các em,

Khoa CNTT tổ chức chấm Học phần Dự án đề nghị các em chú ý như sau:

  • Chậm nhất 12h, thứ 3, ngày 08/01/2019 sinh viên nộp báo cáo về VPK (P301 – Nhà E3).
  • Nội dung báo cáo gồm: Bối cảnh, mục tiêu, phân tích và thiết kế hệ thống, phân công công việc, triển khai đánh giá, kết luận. Báo cáo dài khoảng 15-25 trang.
  • Sinh viên chuẩn bị nội dung trình bày kết quả dự án (12-15 phút/ nhóm) trước hội đồng chấm và trả lời câu hỏi của hội đồng.
  • Danh sách sinh viên báo cáo tại từng hội đồng như sau:

Hội đồng 1: 8h, thứ 4, ngày 09/01/2019 tại Phòng 303 – Nhà E3

STT MSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giảng viên hướng dẫn
1 15021476 Phạm Thị Quỳnh Mai 2/23/1997 PGS. TS. Nguyễn Đình Việt
2 15021957 Nguyễn Thị Phòng 10/24/1997 PGS. TS. Nguyễn Đình Việt
3 15021924 Phan Anh Dương 10/20/1997 PGS.TS. Trương Anh Hoàng
4 15021952 Đinh Nguyễn Hoàng Hiệp 10/18/1997 PGS.TS. Trương Anh Hoàng
5 15020970 Vũ Minh Đức 12/21/1997 TS. Lê Đình Thanh
6 15021016 Phạm Thị Thu Phương 8/18/1997 TS. Lê Đình Thanh
7 12020003 Lê Đức Anh 8/26/1994 TS. Lê Đình Thanh
8 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 5/4/1997 TS. Nguyễn Hoài Sơn
9 15021480 Vũ Ngọc Quý 12/18/1997 TS. Nguyễn Hoài Sơn
10 15021951 Lưu Quỳnh Trang 9/17/1997 TS. Nguyễn Hoài Sơn
11 15020929 Cấn Tiến Xuân 12/13/1997 TS. Nguyễn Hoài Sơn

Hội đồng 2: 8h, thứ 4, ngày 09/01/2019 tại Phòng 320 – Nhà E3

STT MSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giảng viên hướng dẫn
1 15021934 Nguyễn Văn Chiến 10/12/1997 TS. Hoàng Xuân Tùng
2 15021987 Trần Ngọc Hoàn 1/14/1997 TS. Hoàng Xuân Tùng
3 15021489 Trần Thế Hoàng 5/10/1997 TS. Hoàng Xuân Tùng
4 15021327 Trần Công Minh 12/11/1997 TS. Hoàng Xuân Tùng
5 15020963 Vũ Minh Quang 10/19/1997 TS. Hoàng Xuân Tùng
6 15021930 Phạm Thanh Tú 5/16/1997 TS. Hoàng Xuân Tùng
7 15020969 Trần Văn Thiều 8/4/1997 TS. Trần Trúc Mai
8 15021492 Nguyễn Văn Nhất 10/12/1997 TS. Trần Trúc Mai
9 15022869 Khương Tuấn Dũng 10/31/1996 ThS. Ngô Lê Minh
10 15021938 Nguyễn Văn Nam 10/11/1997 ThS. Ngô Lê Minh
11 15021486 Nguyễn Đức Toàn 12/14/1997 ThS. Ngô Lê Minh