Nộp KLTN/ĐATN sau khi bảo vệ

Thân gửi các em sinh viên,

Theo yêu cầu của nhà trường đề nghị các em nộp KLTN/ĐATN sau khi bảo vệ chú ý như sau:

  1. Sinh viên chỉnh sửa KLTN/DATN theo góp ý của Hội đồng, Phản biện (nếu có) và làm biên bản chỉnh xửa theo mẫu tại đây Mau-Xac-nhan-chinh-sua-KLTN
  2. Khoa chỉ thu KLTN/ĐATN khi có đầy đủ Chữ ký của CBHD, chữ ký trong lời cam đoan của sinh viên, Biên bản chỉnh sửa (nếu có), KLTN/ĐATN được trình bày theo đúng yêu cầu, Đề tài phải trùng khớp với quyết định bảo vệ KLTN/ĐATN
  3. Từ 13h30 – 17h30, thứ 4, ngày 22/05/2019: Sinh viên mang quyển KLTN/ĐATN như trên đến VPK P301- Nhà E3 để nộp.  Sau thời hạn trên Khoa sẽ báo cáo Nhà trường danh sách sinh viên không nộp.

  4. Trước 17h30, thứ 4, ngày 22/05/2019 Sinh viên nộp file KLTN tại đây: Mỗi sinh viên đặt tên file như sau vd: KHMT1_Nguyễn Văn A; CLC1_Nguyễn Văn B; CNTT1_Nguyễn Văn C  https://www.dropbox.com/sh/yuk58z86aunwbpg/AADy36n-7C4lzUrSVFio5HEra?dl=0