PGS.TS. Lê Sỹ Vinh – Tân chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Công nghệ

Ngày 22/6/2016, Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ PGS.TS. Nguyễn Việt Hà có Quyết định về việc bổ nhiệm PGS. TS Lê Sỹ Vinh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay (01/7/2016).
FIT News xin chúc mừng thầy Vinh và chúc thầy thành công trên cương vị mới!

Dưới đây, FIT News xin trích đăng thư cảm ơn của Tân chủ nhiệm Khoa Lê Sỹ Vinh gửi cho cán bộ toàn Khoa:

Kính gửi các Thầy/Cô khoa CNTT,
Đầu tiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các Thầy/Cô khoa CNTT đã tín nhiệm tôi vào cương vị Chủ nhiệm Khoa trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Thay mặt Khoa, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Bảo Sơn và thầy Lê Anh Cường đã có những đóng góp rất lớn trong việc quản lý và đẩy mạnh sự phát triển của Khoa trong giai đoạn vừa qua. Tôi hi vọng, ở vị trí công tác mới, thầy Sơn và thầy Cường vẫn tiếp tục giúp đỡ và đóng góp cho sự phát triển của Khoa. Tôi rất vui và tự tin rằng, sự tiếp tục đồng hành của thầy Trương Ninh Thuận, và thầy Dương Lê Minh trong Ban chủ nhiệm khoa sẽ giúp duy trì và thúc đẩy sự phát triển của Khoa.

Khoa CNTT của chúng ta có lực lượng đông đảo các Thầy/Cô có trình độ chuyên môn cao và đa số các sinh viên có đầu vào tốt. Đây là điều kiện thuận lợi lớn, nhưng cũng đặt ra các thách thức cho toàn khoa là làm sao hoạt động cho hiệu quả, và phát triển tốt. Cá nhân tôi nghĩ, sự cố gắng và phát triển của từng Thầy/Cô, từng nhóm nhóm nghiên cứu, từng bộ môn/phòng thí nghiệm chính là sự phát triển của Khoa. Tôi hứa sẽ cố gắng cùng với Ban chủ nhiệm khoa và tất cả các Thầy/Cô để duy trì và đẩy mạnh sự phát triển Khoa trong giai đoạn tới.