Phân công cán bộ hướng dẫn KLTN cho sinh viên K62 bảo vệ đợt 1 năm 2021

Thân gửi các em,

Khoa CNTT đã phân công cán bộ hướng dẫn KLTN cho các sinh viên K62 đủ điều kiện làm KLTN và chưa có thầy/cô hướng dẫn. Cụ thể các em xem theo link sau:

  • https://drive.google.com/file/d/1jSUTCks0x4Q5x2M4PWBhmqHu1XIijlqQ/view?usp=sharing

Sinh viên chú ý như sau:

  • Sinh viên liên hệ với thầy/cô hướng dẫn và đăng ký đề tài/cán bộ hướng dẫn theo form : https://forms.gle/poJNskbwXBuTNgg49 chậm nhất 18/01/2021. Nếu sau thời hạn trên sinh viên không đăng ký, coi như sinh viên không có mong muốn làm KLTN
  • Nếu sinh viên đăng ký trong đợt này sẽ được bảo vệ vào đợt 1 năm 2021
  • Nếu sinh viên trong danh sách đã có thầy/cô hướng dẫn khác danh sách này thì sinh viên cũng đăng ký bình thường với thầy/cô mà sinh viên đã chọn