Phân công cán bộ hướng dẫn KLTN – K59

Thân gửi các em Khóa K59,

Sau một thời gian cho phép sinh viên tự đăng ký đề tài KLTN, CBHD tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên chưa đăng ký.

Khoa phân công cán bộ hướng dẫn cho sinh viên, đề nghị các em liên hệ với Thầy/Cô và đăng ký lên phần mềm theo địa chỉ  https://112.137.129.216/ trước 11h, thứ 2, ngày 20/11/2017.

Nếu sau thời hạn trên sinh viên không đăng ký coi như những sinh viên đó sẽ không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp nữa. Đề nghị các em thực hiện đúng. Danh sách như sau:

Mã sv Họ và tên Lớp Cán bộ hướng dẫn Thông tin liên lạc của CBHD
14020791  Nguyễn Trọng Đông ca Hoãn
14020681  Lê Đình Tuấn CA PGS.TS. Trương Ninh Thuận Thuantn@vnu.edu.vn
0978.191.877
14020352  Hoàng Ngọc Phúc CAC PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng
CN. Nguyễn Mạnh Hùng
DĐ: 0948810242
Email: hungpn@vnu.edu.vn
14020578  Lê Bảo Cường cb Đỗ Đức Đông DĐ: 0982895169
Email:dongdoduc@vnu.edu.vn
14020661  Nguyễn Thị Hạnh cb Hà Minh Hoàng email: minhhoangha.vth@gmail.com
điện thoại: 0933 528 386
14020665  Đinh Bảo Khánh CB Hà Minh Hoàng email: minhhoangha.vth@gmail.com
điện thoại: 0933 528 387
14020374  Nguyễn Cao Quân CB Đặng Cao Cường DĐ: 0984195516
Email: dangcaocuong@gmail.com
14020363  Lý Hoàng Quang CB Đặng Cao Cường DĐ: 0984195516
Email: dangcaocuong@gmail.com
14020387  Trần Hữu Sáng CB Hoàng Thị Điệp DĐ: 0936.866.259
Email: diepht@vnu.edu.vn
14020401  Dương Danh Tài CB Lê Sỹ Vinh DĐ: 0902 262 444
Email:  vinhls@vnu.edu.vn
14020440  Nguyễn Thanh Thi CB Nguyễn Phương Thái DĐ: 0902 059945
Email: thainp@vnu.edu.vn
14020561  Lê Công Vũ CB Bùi Ngọc Thăng DĐ: 0981115228
Email: thangbn@vnu.edu.vn
14020572  Nguyễn Huy Nhật Anh cc Ngô Thị Duyên DĐ: 0986 898 948
Email: duyennt@vnu.edu.vn
14020012  Tạ Việt Anh cc Ma Thị Châu chaumt@vnu.edu.vn
14020018  Lê Đức Bằng cc Nguyễn Phương Thái DĐ: 0902 059945
Email: thainp@vnu.edu.vn
14020143  Nguyễn Hoàng Hải cc Lê Nguyên Khôi DĐ: 0903431800
Email: khoi.n.le@gmai.com
14020816  Lương Ỏn Khăm CC Lê Nguyên Khôi DĐ: 0903431800
Email: khoi.n.le@gmai.com
14020278  Nguyễn Khánh Lượng CC TS. Nguyễn Đại Thọ DĐ: 0989 063 690
Email: nguyendaitho@vnu.edu.vn
14020396  Phạm Văn Sơn CC TS. Nguyễn Đại Thọ DĐ: 0989 063 690
Email: nguyendaitho@vnu.edu.vn
14020418  Nguyễn Văn Thành CC TS. Nguyễn Đại Thọ DĐ: 0989 063 690
Email: nguyendaitho@vnu.edu.vn
14020053  Đỗ Mạnh Cường cd TS. Lê Thị Hợi DĐ:0945.688.498
Email:le.thi.hoi@gmail.com
14020122  Nguyễn Văn Đức cd TS. Lê Thị Hợi DĐ:0945.688.498
Email:le.thi.hoi@gmail.com
14020195  Trần Văn Hòa cd TS. Lê Thị Hợi DĐ:0945.688.498
Email:le.thi.hoi@gmail.com
14020219  Nguyễn Văn Hùng CD PGS.TS. Phan Xuân Hiếu DĐ: 948855916
Email: hieupx@vnu.edu.vn
14020253  Đinh Văn Linh CD ThS. Vũ Bá Duy DĐ: 0912 350 018
Email: duyvb@vnu.edu.vn
14020267  Trần Thanh Long CD TS. Bùi Quang Hưng DĐ: 0904371339
Email: mr.bqhung@gmail.com
14020298  Tường Duy Mạnh CD TS. Bùi Quang Hưng DĐ: 0904371339
Email: mr.bqhung@gmail.com
14020304  Phạm Công Minh CD TS. Trần Trọng Hiếu DD: 0945893663
Tranthieu2005@gmail.com
14020333  Nguyễn Thị Nhài CD TS. Trần Trọng Hiếu DD: 0945893663
Tranthieu2005@gmail.com
14020824  Hà Văn Sửu CD TS. Nguyễn Thị Hậu DĐ: 0913072783
Email: nguyenhau@vnu.edu.vn
14020407  Nguyễn Thị Tâm CD TS. Nguyễn Thị Hậu DĐ: 0913072783
Email: nguyenhau@vnu.edu.vn
14020441  Trịnh Văn Thi CD TS. Nguyễn Thị Hậu DĐ: 0913072783
Email: nguyenhau@vnu.edu.vn
14020519  Tạ Quang Tuấn CD PGS.TS. Nguyễn Hải Châu DĐ: 0903 405 040
Email: chaunh@vnu.edu.vn
14020426  Phan Thế Thảo CLC PGS.TS. Nguyễn Hải Châu DĐ: 0903 405 040
Email: chaunh@vnu.edu.vn
14020690  Nguyễn Quang Đức T PGS.TS. Nguyễn Hải Châu DĐ: 0903 405 040
Email: chaunh@vnu.edu.vn
14020586  Phan Văn Hoan T PGS.TS. Nguyễn Hải Châu DĐ: 0903 405 040
Email: chaunh@vnu.edu.vn
14020593  Nguyễn Sỹ Khánh T ThS. Phạm Hải Đăng DĐ: 01652.202.575
Email: dangph2011@gmail.com
14020699  Nguyễn Thị Ngọc Như T ThS. Phạm Hải Đăng DĐ: 01652.202.575
Email: dangph2011@gmail.com