SAMSUNG-SVMC : Chương trình thực tập kỳ I năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có cơ hội được thực tập, trải nghiệm và làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, và thông qua các đợt thực tập Samsung có cơ hội tiếp cận, đào tạo các kỹ sư tiềm năng trong tương lai; SVMC tiếp tục tổ chức chương trình Thực tập kỳ I năm 2019 – SVMC Internship Program cho sinh viên các trường Đại học/Học viện có hợp tác với Samsung.

Hình thức đăng ký:

–      Sinh viên tự ứng tuyển trên Website chậm nhất thứ 4, ngày 09/01/2019 www.samsungcareers.com.vn

SVMC sẽ liên hệ sinh viên, tiến hành kiểm tra phân loại sinh viên, phỏng vấn và đưa ra danh sách sinh viên phù hợp tham gia thực tập.