Tóm tắt

Giới thiệu chi tiết về bộ môn

Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện có 5 PGS. trong tổng số 11 TS. tốt nghiệp ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Đức (2), Hungary (1), NaUy (1), Nhật Bản (6), Pháp (1) đã và đang phát huy không chỉ kiến thức mà còn cả những ưu điểm trong cách làm việc thu được ở các môi trường nước ngoài này. Bộ môn hiện có hơn 20 nghiên cứu sinh đang theo đuổi đam mê nâng cao tri thức trong lĩnh vực CNPM. Bộ môn còn có 2 GV thực hành và 6 Cán bộ tạo nguồn.

Ở bậc đại học, ngoài giảng dạy các môn cơ sở như Lập trình Nâng cao, Lập trình Hướng Đối tượng, Công nghệ Phần mềm cho các ngành thuộc lĩnh vực CNTT, bộ môn công nghệ phần mềm còn giảng dạy các môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để trở thành nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp như Phân tích và Thiết kế Hướng Đối tượng, Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng Phần mềm, Quản lý Dự án, Thiết kế Giao diện Người dùng, Kiến trúc Phần mềm, Lập trình Nhúng và Thời gian Thực, Phương pháp Hình thức, Lập trình Hàm, ...

Ở bậc cao học, ngoài các môn trang bị kiến thức nâng cao từ bậc đại học, bộ môn CNPM còn giảng dạy một số môn chuyên sâu cung cấp cả kiến thức định hướng nghiên cứu và ứng dụng giúp học viên phát triển khả năng nghiên cứu và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

Mục tiêu chính của bộ môn trong thời gian tới là:

  • Tăng số lượng các bài báo đặc biệt các bài trong các tạp chí chuyên ngành được xếp hạng như SCI, SCIE, Scopus, các một số tạp chí uy tín trong nước, và hội nghị, hội thảo hàng đầu thế giới.
  • Phát triển các hướng nghiên cứu tạo ra sản phẩm như công cụ kiểm chứng, kiểm thử phần mềm, các phương pháp, qui trình mới có khả năng áp dụng trong thực tế, nhằm nâng cao khả năng phối hợp nghiên cứu gắn kết với những bài toán thực tế đang đặt ra ở các đơn vị làm phần mềm trong và ngoài nước.
  • Nâng cao phương pháp, nội dung giảng dạy nhằm giúp sinh viên, học viên có kiến thức, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp để sinh viên không những có khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của nền công nghiệp phần mềm trong nước mà còn có khả năng tiếp cận thị trường công nghiệp phần mềm toàn cầu.

Tin tức – Thông báo

Thông báo về việc Gửi KLTN cho Phản biện

Gửi các bạn SV sắp bảo vệ tại Bộ môn CNPM, Để hỗ trợ các bạn trong việc gửi KLTN tới các Phản biện, trong buổi test chương trình, các bạn nộp KLTN tại Bộ môn (KHMT và CLC 2 cuốn, hệ chuẩn 1 cuốn). Bộ môn sẽ giúp các bạn gửi tới các Phản […]

Đội ngũ

Giảng viên và cộng tác viên

Chi tiết

Giảng dạy

Các môn bộ môn phụ trách

Chi tiết

Nghiên cứu

Nghiên cứu, bài báo

Chi tiết