SEPTENI TECHNOLOGY: Mời tham gia hội thảo trao đổi kinh nghiệm về phát triển Game

Vào ngày 29/09/2014, Công ty SEPTENI TECHNOLOGY liên kết với các Công ty Nhật trong khu công nghệ cao Duy Tân tổ chức một buổi trao đổi kinh nghiệm về phát triển Game [Game development].
Nội dung của buổi trao đổi là các công ty sẽ cử các cán bộ giàu kinh nghiệm chia sẻ về một số chủ đề liên quan. Công ty muốn mời các bạn sinh viên của các trường đến để giao lưu cũng như tham quan môi trường làm việc thực tế.
http://duytangeek.doorkeeper.jp/events/15225
Trên đây là link đăng ký tham dự hội thảo.