Software Freedom Day – SFD

Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở (Software Freedom Day – SFD) là sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần thứ Ba trong tháng 9 hàng năm trên toàn Thế giới, liên tục từ năm 2004. Tại Việt Nam, Cộng đồng PMTDNM đã hưởng ứng tổ chức SFD ngay từ năm đầu tiên và liên tục đến nay. Từ 2012, SFD được tổ chức dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) và sự hỗ trợ của các Bộ, ban,ngành, các Trường Đại học và tổ chức, doanh nghiệp. Từ năm 2016, SFD đã vinh dự dược nhận sự bảo trợ của Bộ TTTT và Bộ KHCN.

Slide_Up
Sự kiện SFD 2017 sẽ được tổ chức ngày 16 tháng 9 năm 2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với chủ đề «Cơ hội việc làm và khởi nghiệp với phần mềm tự do nguồn mở”. Hội thảo hứa hẹn sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia, các nhà đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp, các doanh nghiệp nguồn mở và cộng đồng sinh viên CNTT. Trang web của ngày hội đã có tại RL http://sfd2017.vfossa.vn/