developer

VietNamNet ICom Vietnam: Thông báo tuyển dụng và Chương trình sinh viên thực tập 2015

Công ty VietNamNet ICom Vietnam giới thiệu VietNamNet Icom  do người Việt sáng lập và điều hành với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh dịch vụ nội dung số, truyền thông, báo chí và các dự án big data.   VietNamNet Icom cung cấp môi trường chuyên nghiệp, thúc đẩy khả năng tự…