dự án công nghệ

Kế hoạch kết thúc HP Dự án công nghệ/ Dự án khoa học

Khoa CNTT thông báo kế hoạch kết thúc Học phần Dự án công nghệ/ Dự án Khoa học như sau: Từ ngày 17/12-20/12: Sinh viên nộp báo cáo tóm tắt kết quả học phần (theo mẫu tại đây Mẫu báo cáo HP DAKH_DACN ). Đề nghị sinh viên hoàn thành báo cáo và nộp đúng hạn trên.…

Gặp mặt hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học

Khoa CNTT tổ chức buổi gặp mặt, hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học như sau: Thời gian: 18h, thứ 4, ngày 11/09/2019 Địa điểm: Phòng 3 – G3 Danh sách sinh viên bắt buộc tham dự tại đây (bắt buộc các em tham…