dự án công nghệ

Gặp mặt hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học

Khoa CNTT tổ chức buổi gặp mặt, hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học như sau: Thời gian: 18h, thứ 4, ngày 11/09/2019 Địa điểm: Phòng 3 – G3 Danh sách sinh viên bắt buộc tham dự tại đây (bắt buộc các em tham…