Dự án

Kế hoạch triển khai học phần Dự án học kỳ II năm học 2019-2020

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án trong học kỳ II năm học 2019-2020, đề nghị sinh viên thực hiện đầy đủ theo lịch sau: Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận được hướng dẫn từ thầy/cô chậm nhất 23/03/2020 🎯 Hình thức triển khai: Sinh viên có thể làm theo nhóm từ 3-5…

Lịch chấm học phần Dự án, học kỳ I năm học 2019-2020

Khoa CNTT thông báo kế hoạch chấm học phần Dự án, học kỳ I năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên nộp báo cáo (có chữ ký của cán bộ hướng dẫn) về VPK chậm nhất 22/12/2019 Sinh viên chuẩn bị slide trình bày trước hội đồng chấm vào ngày 13h00, thứ 2, ngày 23/12/2019.…

Kế hoạch triển khai học phần Dự án (SV lớp N và SV hệ chuẩn)

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo Truyền thông và Mạng máy tính và sinh viên thuộc chương trình đào tạo Chuẩn như sau: Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận được hướng dẫn từ thầy/cô chậm nhất 04/10/2019 Sinh viên nộp báo cáo (có…