Dự án

Kế hoạch triển khai học phần Dự án (SV lớp N và SV hệ chuẩn)

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo Truyền thông và Mạng máy tính và sinh viên thuộc chương trình đào tạo Chuẩn như sau: Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận được hướng dẫn từ thầy/cô chậm nhất 04/10/2019 Sinh viên nộp báo cáo (có…

Kế hoạch triển khai học phần Dự án – kỳ hè 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai học phần Dự án – kỳ hè 2019 như sau: Khoa tổ chức buổi hướng dẫn sinh viên cách thức triển khai học phần này và phân công cán bộ hướng dẫn cho từng sinh viên. Đề nghị tất cả sinh viên đã đăng ký học phần…