học bổng toàn phần

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SAU ĐẠI HỌC TOYAMA – TRỊ GIÁ 1.5 TỶ VNĐ

Hiên tại, Tỉnh đoàn Toyama phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng toàn phần Toyama 2019. Năm 2019 sẽ có 2 suất học bổng dành cho ngành: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính. Học bổng ngành Kỹ thuật: tại đây. Học bổng ngành Công nghệ…