hướng nghiên cứu

Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO V.v Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019  Thân gửi : Các em sinh viên khóa K60 trở về trước (trừ K60N)   Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc Thực hiện KLTN của sinh viên bảo…

Tài liệu về hướng nghiên cứu của các bộ môn và phòng thí nghiệm trong Khoa (phiên bản 2016)

Gửi các bạn sinh viên và học viên cao học đang tìm đề tài, Dưới đây là đường dẫn tới slides (phiên bản 2016) giới thiệu về các hướng nghiên cứu và các đề tài của các bộ môn và phòng thí nghiệm trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công Nghệ: Bộ môn Hệ thống…