intership

INTERNSHIP PROGRAM 2021 AT DAC

INTERNSHIP PROGRAM 2021 AT DAC| THE BEGINNING OF BREAKTHROUGH FUTURE  ❓ Năm cuối rồi những chưa có định hướng rõ ràng, không biết bắt đầu từ đâu? ❓ Bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một mentor định hướng sự nghiệp cho bản thân? ❓ Bạn mong muốn làm việc với…