kltn/datn

Đăng ký bảo vệ KLTN tháng 12/2021 (Bổ sung)

Thân gửi các em sinh viên, Khoa CNTT mở đợt đăng ký bổ sung bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 12 năm 2021 như sau: Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khóa K62 trở về trước Điều kiện đăng ký: Sinh viên đang thực hiện KLTN/ĐATN với Thầy/Cô và có điểm TBC tính từ đầu khóa học đến hết…

Quyết định phê duyệt danh sách CBHD/Đề tài thực hiện KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2021

Nhà trường đã có các Quyết định phê duyệt Danh sách cán bộ hướng dẫn và đề tài thực hiện KLTN/ĐATN của sinh viên Khoa CNTT bảo vệ đợt 1 năm 2021 như sau: Quyết định số 1162/QĐ-ĐT ngày 18/12/2020: Danh sách xem tại đây  Quyết định số 101/QĐ-ĐT ngày 04/02/2021: Danh sách xem tại…