KLTN

Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO V.v Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019  Thân gửi : Các em sinh viên khóa K60 trở về trước (trừ K60N)   Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc Thực hiện KLTN của sinh viên bảo…