KLTN

Gia hạn thời hạn đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN đối với sinh viên K61

Khoa CNTT gia hạn thời gian đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN đối với sinh viên K61 đến hết 11h, thứ 6, ngày 08/11/2019. Vì vậy đề nghị tất cả sinh viên chưa đăng ký khẩn trương liên hệ với cán bộ hướng dẫn để đăng ký tại địa chỉ https://fit.uet.vnu.edu.vn/thesismgr Chú ý:…

Giới thiệu hướng nghiên cứu Thầy/Cô tại Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ

Nhằm giúp sinh viên tìm Thầy/Cô hướng dẫn KLTN phù hợp với hướng nghiên cứu của mình. Khoa CNTT gửi tới các em sinh viên tài liệu Giới thiệu về Bộ môn/ Phòng thí nghiệm, hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô trong Khoa như sau: Phòng thí nghiệm An toàn thông tin: ATTT_LabInfoSec_9 CS Department Phòng…

Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO V.v Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019  Thân gửi : Các em sinh viên khóa K60 trở về trước (trừ K60N)   Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc Thực hiện KLTN của sinh viên bảo…