Miễn thi/Cộng điểm

Miễn thi, cộng điểm cho các sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic, SVNCKH cấp Trường

Thân gửi:    Toàn thể sinh viên Khoa CNTT Trong học kỳ II năm học 2017-2018, sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic; SV NCKH cấp Trường và nếu có nguyện vọng muốn miễn thi hoặc cộng điểm cho các môn học tương ứng (bảng dưới) đề nghị sinh viên nộp đơn (mẫu gửi kèm)…