MISA

MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2017

  MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2017 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2018 LẬP TRÌNH VIÊN WEB (THU NHẬP: UP TO $1500) Số lượng: 15 Mô tả công việc: Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm lớn phục vụ hàng triệu người dùng: Kế toán, nhân sự, trường học, nhà hàng, cửa hàng… Tham gia…

MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2017

 MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2017 Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017 LẬP TRÌNH VIÊN WEB (THU NHẬP: UP TO $1500) Số lượng: 15 Mô tả công việc: Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm lớn phục vụ hàng triệu người dùng: Kế toán, nhân sự, trường học, nhà hàng, cửa hàng… Tham gia tìm…

MISA TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN FRESHER

Tuyển Lập trình viên Fresher Số lượng: 50 Chương trình Lập trình viên Fresher là chương trình Tuyển dụng & Đào tạo nhằm phát hiện những tài năng trẻ, ham học hỏi và có kiến thức chuyên môn cao để trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp tại MISA. Yêu cầu Là sinh viên năm…

MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017 Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017 LẬP TRÌNH VIÊN .NET (Lương: up to $2000 / tối thiểu 8tr++ với sinh viên mới ra trường) Số lượng: 15 Mô tả công việc: Tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm phục vụ cho hàng chục triệu người dùng: phần mềm quản…