summer

🔶MISA SUMMER INTERNSHIP 2019 – CODE ĐI, NGẠI GÌ 🔶

🔶MISA SUMMER INTERNSHIP 2019 – CODE ĐI, NGẠI GÌ 🔶 Là 1 trong những đối tác của khoa CNTT trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN  thì chương trình thực tập hè thường niên tại MISA Software đã chính thức quay trở lại!! Kì thực tập tìm kiếm những bạn trẻ có tố chất lập…

Samsung SVMC: Chương trình thực tập hè “Summer Internship 2016”

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Công ty Samsung và Trường Đại học Công nghệ trong năm 2016, trong T6/2016, công ty Samsung phổi hợp với Trường Đại học Công nghệ tiến hành tổ chức Chương trình thực tập hè “Summer Internship 2016” của Samsung SVMC dành cho sinh viên năm thứ…

Thông báo mở lớp thực tập chuyên ngành (có kèm mẫu đơn đăng ký)

Lưu ý: Thông báo dưới đây đã được đăng trên Facebook chính thức của Khoa (https://www.facebook.com/UET.FIT) từ ngày 29/5/2015.   Năm nay K57 chỉ có hai đợt thực tập: đợt chính vào tháng 6-8/2015, đợt phụ vào học kỳ I năm học 2015-2016 (đợt phụ này chỉ dành cho sinh viên thực tập tại trường). …