Synergix

SYNERGIX TECH NOLOGIES VIÊT NAM: TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN JAVA (05 JUNIOR )- LƯƠNG : 600- 1200 USD

Synergix Technologies là doanh nghiệp phần mềm hàng đầu Singapore với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) dạng WEB trên nền Java EE7 với hàng ngàn người dùng. Phần mềm ERP do Synergix Technologies phát triển được đánh giá…