tezos

Đăng ký tham gia khóa học miễn phí về Công nghệ chuỗi khối (blockchain)

Công ty Tezos Đông Nam Á và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa học về Công nghệ chuỗi khối (blockchain) Ngày 29/05/2019 Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Tezos Đông…