thực tập

V/v Xác nhận Công ty sinh viên thực tập chính thức trong kỳ hè 2019

Thân gửi các em sinh viên, Hiện nay đã có danh sách các sinh viên trúng tuyển đợt thực tập hè tại các doanh nghiệp do Khoa kết nối. Để xác định doanh nghiệp chính thức sinh viên thực tập, đề nghị tất cả sinh viên đã có công ty để thực tập vào hệ…

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI SVMC 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI SVMC Thực tập và trải nghiệm tại một Trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới SVMC Internship Program là gì? Trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung – SVMC và các trường Đại học/ Học viện lớn tại miền Bắc, SVMC Internship Program là chương trình thiết thực và…

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Lịch triển khai Đợt thực tập chính thức (mở đợt 2) học kỳ II năm học 2018-2019 sẽ được mở trong kỳ từ tháng 3-5/2019. Đây là đợt thực tập chính thức để…

SAMSUNG-SVMC : Chương trình thực tập kỳ I năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có cơ hội được thực tập, trải nghiệm và làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, và thông qua các đợt thực tập Samsung có cơ hội tiếp cận, đào tạo các kỹ sư tiềm năng trong tương lai; SVMC tiếp tục tổ chức chương trình Thực tập kỳ…