tuyển dụng

MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2017

  MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2017 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2018 LẬP TRÌNH VIÊN WEB (THU NHẬP: UP TO $1500) Số lượng: 15 Mô tả công việc: Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm lớn phục vụ hàng triệu người dùng: Kế toán, nhân sự, trường học, nhà hàng, cửa hàng… Tham gia…

MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2017

 MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2017 Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017 LẬP TRÌNH VIÊN WEB (THU NHẬP: UP TO $1500) Số lượng: 15 Mô tả công việc: Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm lớn phục vụ hàng triệu người dùng: Kế toán, nhân sự, trường học, nhà hàng, cửa hàng… Tham gia tìm…