tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 1.CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUẨN Chuyên ngành tuyển sinh Khoa Công nghệ Thông tin, các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính. Khoa Điện tử –…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 1.CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN Chuyên ngành tuyển sinh Khoa Công nghệ Thông tin, các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính.…