tuyendung

MISA TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN FRESHER

Tuyển Lập trình viên Fresher Số lượng: 50 Chương trình Lập trình viên Fresher là chương trình Tuyển dụng & Đào tạo nhằm phát hiện những tài năng trẻ, ham học hỏi và có kiến thức chuyên môn cao để trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp tại MISA. Yêu cầu Là sinh viên năm…