TB đăng ký bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Thân gửi: Các em sinh viên Khóa K56, K57, K58

        Theo kế hoạch học tập của Nhà trường, Khoa CNTT tổ chức đợt bảo vệ KLTN dự kiến từ 11/12-17/12/2017. Đề nghị sinh viên chú ý như sau:

  1. Đến ngày 31/07/2017 điểm trung bình chung  đạt từ 2.0 và STCTL >= 96, sinh viên có mong muốn bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp vào thời gian trên làm đơn (theo mẫu) và nộp về Văn phòng Khoa (P311 – Nhà E3) chậm nhất ngày 04/08/2017.
  2. Đối với sinh viên đã có quyết định giao đề tài nhưng chưa hoàn thành, nếu muốn tiếp tục làm Khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ vào thời gian trên đề nghị làm lại đơn đăng ký và nộp về Văn phòng Khoa chậm nhất ngày 04/08/2017.

Chi tiết xem tại đây và mẫu đơn TB đăng ký bảo vệ T12_2017