TB đăng ký thực hiện KLTN K59 (bổ sung)

Thân gửi các em,

Do học phần Thực tập chuyên ngành được triển khai từ kỳ hè và kéo dài đến hết tháng 11/2018 nên điểm học phần này được cập nhật muộn.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có mong muốn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, đề nghị các em từ khóa K59 trở về trước tính đến ngày 04/01/2018 có điểm TBC >=2.0 và STCTL >= 96  làm đơn theo mẫu Mẫu đơn ĐK và nộp về Văn phòng Khoa (P311 – Nhà E3) chậm nhất 11/01/2018 để Khoa xem xét.