TB điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2021

Để chuẩn bị cho Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021, Khoa CNTT thông báo kế hoạch điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN như sau:

  1. Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 01/04- 17h, thứ 5, ngày08/04/2021 (sinh viên chú ý hết thời hạn sẽ không điều chỉnh được)
  2. Hình thức: truy cập vào đường link http://fit.uet.vnu.edu.vn:3333/static/student.html và thực hiện hiệu chỉnh tên đề tài. Tài khoản đăng nhập là tài khoản email của trường (domain vnu.edu.vn)
  3. Nội dung điều chỉnh:
  • Kiểm tra các thông tin về KLTN của mình (Tên đề tài, thầy hướng dẫn)
  • Thực hiện các thay đổi (nếu cần)
  • Liên lạc với giảng viên hướng dẫn (GVHD) để có tên đề tài chính thức và đề nghị GVHD thực hiện xác nhận tên đề tài trên hệ thống.
  • Tên đề tài: Nếu sinh viên viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Anh thì tên đề tài viết bằng Tiếng Anh, nếu viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Việt thì tên đề tài là Tiếng Việt
  1. Hướng dẫn sử dụng: http://fit.uet.vnu.edu.vn:3333/static/HDSD-students/example.html
  2. Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm đề nghị các em liên lạc vào trang facebook UET HelpDesk https://www.facebook.com/VPKCNTTHelpdesk/ hoặc liên lạc trực tiếp với Văn phòng Khoa, cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)