TB điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ tháng 12/2021

Để chuẩn bị cho Lễ bảo vệ ĐATN/KLTN đợt 2 năm 2021 (tháng 12/2021), Khoa CNTT thông báo kế hoạch điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN như sau:

 1. Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 09/11- 17h, thứ 2, ngày 15/11/2021 (sinh viên chú ý hết thời hạn sẽ không điều chỉnh được)
 2. Hình thức: truy cập vào đường link http://fit.uet.vnu.edu.vn/static/student.html và thực hiện hiệu chỉnh tên đề tài. Tài khoản đăng nhập là tài khoản email của trường (domain vnu.edu.vn)
 3. Nội dung điều chỉnh:
  1. Kiểm tra các thông tin về KLTN của mình (Tên đề tài, thầy hướng dẫn)
  2. Thực hiện các thay đổi (nếu cần)
  3. Liên lạc với giảng viên hướng dẫn (GVHD) để có tên đề tài chính thức và đề nghị GVHD thực hiện xác nhận tên đề tài trên hệ thống.
  4. Tên đề tài: Nếu sinh viên viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Anh thì tên đề tài viết bằng Tiếng Anh, nếu viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Việt thì tên đề tài là Tiếng Việt
 1. Hướng dẫn sử dụng: http://fit.uet.vnu.edu.vn/static/HDSD-students/example.html
 2. Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm đề nghị các em liên lạc vào trang facebook UET HelpDesk https://www.facebook.com/VPKCNTTHelpdesk/ hoặc liên lạc trực tiếp với Văn phòng Khoa, cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)