TB nộp đề cương luận văn thạc sĩ với K22-K24 và điều chỉnh đề tài

Thân gửi toàn thể HVCH Khoa CNTT,

Như nội dung đã thông báo trong buổi giới thiệu các định hướng nghiên cứu của Khoa vào thứ 6 tuần trước, Khoa CNTT đề nghị các anh chị HVCH thực hiện một số nội dung như sau:

+ Về việc hoàn thành đề cương luận văn: Hạn nộp cho VP Khoa là 16h, 23/3/2018. Với K22 và K23, đây là lần cuối để nộp đề cương. Với K24, khuyến khích nộp đợt này. Các anh chị K24 chưa nộp sẽ có một đợt nữa vào tháng 9/2018.

+ Với các anh chị đã nộp đề cương đợt trước (đã có quyết định công nhận tên đề tài và CB hướng dẫn), nếu thay đổi nội dung nghiên cứu lớn thì làm đơn (theo mẫu) và nộp lại đề cương trong đợt này.

Mọi chi tiết xin liên hệ với cô Nguyễn Lan Hương – Văn phòng Khoa (lanhuong1491@vnu.edu.vn)