TB về việc không tham gia bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2021

Thân gửi các em thực hiện KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2021,

Để chuẩn bị cho Lễ bảo vệ KLTN, Khoa CNTT thông báo như sau:

  1. Vì lý do nào đó sinh viên không thể tham gia bảo vệ KLTN/ĐATN vào đợt 1 năm 2021 (Lễ bảo vệ sẽ diễn ra vào 18-21/05/2021). Đề nghị các em xin ý kiến Thầy/Cô hướng dẫn và đăng ký Không bảo vệ theo link sau: https://forms.gle/ix97UjpeEwF729V5A
  2. Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 7/04/2021