Thông báo: Cuộc thi phân tích và khai phá dữ liệu – AnalytiCup 2017

Khoa CNTT trân trọng thông báo tới các cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên về cơ hội tham gia cuộc thi phân tích và khai phá dữ liệu – AnalytiCup 2017. Giải thưởng cho cuộc thi lên đến SGD15,000.

AnalytiCup là sự kiện trong khuôn khổ hội nghị quốc tế danh tiếng về Quản lý Thông tin và Tri thức (CIKM). AnalytiCup và CIKM được đồng tổ chức bởi ĐH Quản lý Singapore (SMU) và ĐH Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) và sẽ diễn ra tại Singapore vào tháng 11 năm nay.

Thông tin chi tiết về AnalytiCup 2017: http://cikm2017.org/CIKM_AnalytiCup_details.html
Thông tin về hội nghị CIKM 2017: http://cikm2017.org/index.html

Trân trọng thông báo.