THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ LÀM KLTN/ĐATN ĐỢT 1 NĂM 2019 (bổ sung)

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký làm KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2019 (bổ sung)

Thân gửi : Các em sinh viên khóa K60 trở về trước

 

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên đến hết học kỳ I năm học 2018-2019, Khoa CNTT xét bổ sung sinh viên đủ điều kiện thực hiện KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2019 nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Sinh viên thuộc chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, Chất lượng cao Điểm TBC >=2.5; STCTL >=100
  2. Đối với sinh viên hệ chuẩn: ĐTBCTL >= 2.0 và STCTL >= 96
  3. Đã có Thầy/Cô đồng ý nhận hướng dẫn và có đề tài KLTN/ĐATN.

 

Nếu đáp ứng đủ điều kiện trên sinh viên nộp đơn đăng ký về VPK (Phòng 301 – Nhà E3) chậm nhất 25/01/2019. Mẫu đơn ĐK