Thông báo số 1 về KẾ HOẠCH THỰC TẬP HÈ 2017

KẾ HOẠCH THỰC TẬP HÈ 2017, chi tiết xem tại đây Ke hoach trien khai thuc tap chuyen nganh he 2017

Đợt thực tập chính thức dành cho sinh viên K59 trở về trước sẽ được mở trong hè từ tháng 6-8/2017. Đây là đợt thực tập chính thức để lấy điểm học phần Thực tập chuyên ngành của các lớp K59. Sinh viên K59N có thể đi thực tập đợt này hoặc hè 2018.

Để đăng ký đi thực tập và được công nhận điểm học phần này, các sinh viên cần phải tuân thủ quy trình sau:

  1. Đăng ký với Khoa CNTT để xin đi thực tập đợt này trên trang http://128.199.155.163:8000 (sau đây gọi là Website TTCN) trong khoảng thời gian từ 05/6/2017 đến 15/6/2017. Đến hết thời hạn trên, các sinh viên nào chưa đăng ký thông tin trên hệ thống coi như chưa đăng ký đi thực tập đợt này. Chú ý: cần làm thêm bước 6 để được công nhận điểm học phần Thực tập chuyên ngành.
  2. Theo dõi các thông tin tuyển thực tập trên Website TTCN. Các sinh viên chủ động đăng ký và làm các thủ tục xin thực tập theo hướng dẫn của công ty mà mình đăng ký. Mỗi sinh viên có thể đăng ký và thực tập (nếu được nhận) tại nhiều công ty. Tuy nhiên, sinh viên sẽ chỉ viết báo cáo về việc thực tập tại 1 công ty để lấy điểm. Thời hạn cho việc xin thực tập tại công ty là 15/07/2017. Qua thời hạn này, các sinh viên chưa tìm được thực tập tại công ty sẽ phải thực tập tại trường cùng giảng viên hướng dẫn (xem bước 3).
  3. Mỗi sinh viên sẽ được một giảng viên của Khoa hỗ trợ trong đợt thực tập và chấm báo cáo thực tập (giảng viên hướng dẫn). Thông tin về giảng viên sẽ được thông báo cho các sinh viên sau khi hết thời gian đăng ký với Khoa ở mục 1.
  4. Các sinh viên được nhận làm thực tập phải chọn một công ty mà mình trúng tuyển (sinh viên sẽ được thông báo nếu trúng tuyển phỏng vấn) trên trang Website. Trong quá trình thực tập, sinh viên phải báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, nếu không sẽ bị trừ điểm.
  5. Các sinh viên không được nhận làm thực tập tại các công ty và có nhu cầu thực tập tại trường với giảng viên (ở mục 3) phải báo lại cho người quản trị (ở phần II, mục ). Nếu được chấp nhận, thông tin về việc thực tập tại trường sẽ được cập nhật trên trang Website TTCN.
  6. Để được công nhận điểm học phần Thực tâp chuyên ngành, các sinh viên cần đăng lớp môn học này trên website http://daotao.vnu.edu.vn khi có yêu cầu đăng ký từ Phòng Đào tạo, cụ thể là lớp mở vào HK phụ hè 2017. Chú ý: nếu không đăng ký theo thông báo mở lớp môn học của Phòng Đào tạo trên, sinh viên sẽ không được công nhận điểm học phần Thực tập chuyên ngành lấy điểm HK phụ để tích lũy tín chỉ. Sinh viên phải đăng ký lại học phần TTCN vào các kỳ khác để có thể được công nhận điểm cho học phần này.

Các mốc thời gian cụ thể cần chú ý

STT Công việc Thời gian dự kiến
1. Sinh viên đăng ký thông tin cá nhân trên website TTCN. 05/06-15/06
2. Khoa phân công giảng viên hướng dẫn/đánh giá. Sau đó, Khoa thông báo lại cho giảng viên, sinh viên các mốc thời gian quan trọng (vì có thể có điều chỉnh so với dự kiến ban đầu). 16/06-23/06
3. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn về lịch báo cáo định kỳ. 26/06-30/06
4. – Sinh viên tìm hiểu các thông tin tuyển thực tập trên website và đăng ký thực tập tại công ty CÓ TRONG DANH SÁCH.

– Sinh viên liên hệ với công ty để nhận được hướng dẫn cụ thể về phỏng vấn

– Phỏng vấn tại công ty (tùy lịch của công ty)

05/06-30/06
5. Khoa nhận phản hồi từ công ty về danh sách sinh viên được nhận thực tập 15/06-15/07
6. Sinh viên đi thực tập
(Lịch thực tập khác nhau với mỗi công ty)

Sinh viên phải báo cáo định kỳ với giảng viên hướng dẫn

15/06-15/09
7. Các sinh viên không tìm được cơ hội thực tập tại công ty sẽ tiếp tục làm thực tập tại trường cùng giảng viên hướng dẫn 16/07-31/10
8. Sinh viên nộp báo cáo thực tập và giảng viên hướng dẫn sẽ đánh giá cho điểm Thực tập tại công ty: 16/09-23/09

Thực tập tại trường: 01/11-08/11

9. Giảng viên nộp điểm cho Khoa Thực tập tại công ty: 24/09-30/09

Thực tập tại trường: 09/11-16/11