THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI VÀ ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

🔥THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI VÀ ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI🔥
 
Khoa thông báo đến các bạn học viên việc thay đổi và đăng ký tên đề tài để phục vụ cho đợt bảo vệ tháng 5/2021.
 
👉Đối với các bạn thay đổi: Cần làm đơn và đề cương mới gửi VPK
👉Đối với các bạn giao mới: Làm đề cương nộp VPK
 
🕑🕑🕑Hạn nộp đề cương là ngày 07/10/2020 tại VPK CNTT – P301 nhà E3 gặp chuyên viên Lan Hương
👉👉👉Mẫu đề cương MauDeCuongLuanVanThS