Kế hoạch triển khai môn Dự án Khoa học, Dự án Công nghệ – HKI năm học 2020-2021

Thân gửi các em sinh viên các lớp Dự án khoa học (INT3131 20) và Dự án công nghệ (INT3132 20), Trong học kì 1 năm học 2020-2021, việc tổ chức giảng dạy của 2 môn học Dự án khoa học (INT3131 20) và Dự án công nghệ (INT3132 20) như sau: 1. Mục đích:…

Công ty Hybrid Technologies tuyển dụng

  Hybrid Technologies là một trong những công ty công nghệ phần mềm hàng đầu Châu Á, bao gồm nhiều dịch vụ và mô hình làm việc đa dạng, chuyên nghiệp ở các lĩnh vực công nghệ hybrid, ứng dụng blockchain hay trí tuệ nhân tạo theo quy chuẩn Nhật Bản. Gia nhập với chúng…

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI VÀ ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

🔥THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI VÀ ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI🔥   Khoa thông báo đến các bạn học viên việc thay đổi và đăng ký tên đề tài để phục vụ cho đợt bảo vệ tháng 5/2021.   👉Đối với các bạn thay đổi: Cần làm đơn và đề cương mới gửi…