🔶MISA SUMMER INTERNSHIP 2019 – CODE ĐI, NGẠI GÌ 🔶

🔶MISA SUMMER INTERNSHIP 2019 – CODE ĐI, NGẠI GÌ 🔶 Là 1 trong những đối tác của khoa CNTT trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN  thì chương trình thực tập hè thường niên tại MISA Software đã chính thức quay trở lại!! Kì thực tập tìm kiếm những bạn trẻ có tố chất lập…