Điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 7/2020

Ngày 9/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Ngày 10/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Địa điểm Sáng Chiều Địa điểm Sáng Chiều 303-E3 C-CLC7 CNTT5 303-E3 C-CLC6/CNTT14 C-CLC5 309-E3 C-CLC2/CNTT8 C-CLC8 309-E3 CNTT10 C-CLC3 311-E3 CNTT4 CNTT4 320-E3 CNTT11 C-CLC4 315-E3 CNTT7 CNTT7 703 -E3…

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN bảo vệ tháng 7/2020

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN như sau: Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT1,CNTT2,CNTT3,CNTT4, Khoa học Máy tính CLC1,  CNTT CLC 1: 8h30, thứ 3, ngày 07/07/2020 tại Phòng 311 – Nhà E3 Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT7, CNTT8, CNTT9, CNTT13, Khoa học Máy tính CLC3, Khoa học Máy tính CLC4, CNTT CLC 2: 8h30,…

Lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 7/2020

Khoa CNTT thông báo lịch làm việc của các Hội đồng chấm KLTN như sau: Ngày 9/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Ngày 10/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Địa điểm Sáng Chiều Địa điểm Sáng Chiều 303-E3 C-CLC7 CNTT5 303-E3 C-CLC6 CNTT14 C-CLC5 309-E3…

Lịch báo cáo học phần Dự án học kỳ II năm học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO HỌC PHẦN DỰ ÁN Thời gian: Tất cả các hội đồng bắt đầu từ 8h30, thứ 2, ngày 22/06 Địa điểm: Hội đồng 1: Phòng 309-E3 Hội đồng 2:Phòng 312 – E3 Hội đồng 3:Phòng 404-E3 Hội đồng 4:Phòng 320 – E3 Hội đồng 5:Phòng 303 – E3 Hội đồng…

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 8/2020

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2020, Khoa CNTT thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 8/2020 như sau: STT Công việc Đợt 2 (bảo vệ 26/08/2020 ÷ 31/08/2020) Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ…