TRUNG TÂM AN NINH MẠNG VIETTEL_ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP MẢNG CLOUD/ DEV C++/ DEVOPS]

[TRUNG TÂM AN NINH MẠNG VIETTEL_ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP MẢNG CLOUD/ DEV C++/ DEVOPS] —– Bạn là sinh viên năm 4, năm 5 chuyên ngành ATTT, CNTT, ĐTVT. Bạn có điểm GPA >2.75 Bạn có mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ mới ? Vậy đừng bỏ lỡ…