Tham gia NashTech Open Day

Tham gia NashTech Open Day -> trúng tuyển NashTech Direct Entry -> trở thành 1 Nasher Bạn có phải sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường dưới 1 năm kinh nghiệm? Bạn có hiểu biết về C++/.NET/Front-end/Database/QC? ₰ Nếu câu trả lời là Có bạn hãy đến ngay Open Day… ₰ Đăng…