KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HÈ 2020

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HÈ 2020 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Lịch triển khai Đợt thực tập chính thức dành cho sinh viên sẽ được mở trong hè từ tháng 6-11/2020. Đây là đợt thực tập chính thức để lấy điểm học phần Thực tập chuyên ngành của…

Giới thiệu và trao đổi online về các đơn vị cho sinh viên K63 CLC TT23

Thân gửi các em sinh viên K63CA-CLC, Nhằm tạo điều kiện cho các em có thông tin để lựa chọn thầy/cô sớm để làm NCKH cũng như chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, Khoa CNTT tổ chức buổi giới thiệu các hướng nghiên cứu của Bộ môn, Thầy/Cô trong Khoa như sau: – Thời…