TOSHIBA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

Toshiba Việt Nam (TSDV) tổ chức 2 chương trình đào tạo (OJT):
(1) software engineer cho Java Web và C# : Chi tiết xem tại đây Software Engineer_OJT_R01
(2) test engineer: Chi tiết xem tại đây Test Engineer_OJT_2018

Sinh viên có nhu cầu đăng ký/hỏi đáp thì liên lạc với TSDV như liên lạc bên dưới.
Email: hr@toshiba-tsdv.com
Điện thoại: 84-24-22208801 (Company)
– Ext.104: Nguyễn Thị Hải Yến (Ms), phòng Nhân sự.
– Ext.101: Trần Việt Hà (Ms), phòng Nhân sự.