V/v Xác nhận Công ty sinh viên thực tập chính thức trong kỳ hè 2019

Thân gửi các em sinh viên,

Hiện nay đã có danh sách các sinh viên trúng tuyển đợt thực tập hè tại các doanh nghiệp do Khoa kết nối. Để xác định doanh nghiệp chính thức sinh viên thực tập, đề nghị tất cả sinh viên đã có công ty để thực tập vào hệ thống của Khoa  http://112.137.129.69:8000/ để xác nhận chậm nhất là thứ 6, ngày 12/07/2019 (theo hướng dẫn tại https://bit.ly/2KHsqhi)

Đối với những sinh viên chưa có Công ty thực tập Khoa sẽ tiếp tục bố trí và sẽ thông báo sớm nhất tới sinh viên.