Xác nhận đơn vị thực tập trên UETWork và đăng ký hỗ trợ tìm nơi thực tập

Thân gửi các em,

Sau đợt đăng ký và phỏng vấn với doanh nghiệp vừa qua, hầu hết các em đã biết kết quả. Để hoàn thiện thông tin về thực tập, đề nghị các em thực hiện giúp 2 việc sau:
1. Chốt đơn vị thực tập: sinh viên lựa chọn công ty để làm thực tập nếu PASS phỏng vấn. Click vào công ty có Status là PASS và bấm nút Choose để chốt công ty làm thực tập. Lưu ý, sinh viên chỉ được chọn 1 công ty để lấy điểm thực tập.
2. Điền form yêu cầu hỗ trợ tìm nơi thực tập: với các sinh viên chưa có nơi thực tập, đề nghị các em điền vào form sau để Khoa có thông tin để hỗ trợ các em. Deadline cho việc này là 20/7.